Dù bạn là thành viên mới hay đã có tài khoản tại P3 nhưng chưa được tải, việc tải vào tài khoản P3 là bước bắt buộc. Điều này là tiền đề cho việc tham gia đánh giá trên nhà cái. Bạn đã biết cách nạp tiền P3 chưa? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết và đúng đắn nhất để tải vào P3.