Chính sách bảo mật P3 là phần quan trọng của các nguyên tắc mà nhà cái này đề ra, bao gồm quy định về quyền lợi và trách nhiệm của người chơi. P3.rent đặt mục tiêu rõ ràng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và chi tiết tài khoản ngân hàng của khách hàng, qua đó khẳng định cam kết về sự an toàn và bảo mật.